YULU

——你是谁?
——奋斗在高三第一线的YULU!
——你的梦想是?
——娶夜夜!娶夜夜!娶夜夜!
——高三这么苦是为了啥?
——上985!上985!上985!
好哒,学习去吧🍁

做了两个表情(๑•ั็ω•็ั๑)
动画里颜艺和Q版太少了(๑•ั็ω•็ั๑)
没关系只要有sugar sugar我就还能战☆

评论(3)

热度(25)